تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

گیربکس خورشیدی

گیربکس های خورشیدی و صنعتی

اطلاعات واحد صنعتی

عنوان واحد: علی ایروانی- بهین گیربکس
نوع فعالیت : کارخانه
نام مدیر عامل: علی ایروانی
شهرک صنعتی: شهرک صنعتي بزرگ

اطلاعات تماس با واحد صنعتی

شماره تلفن:
شماره موبایل: 09133001781
آدرس علی ایروانی- بهین گیربکس : اصفهان -شاهین شهر -شهرک صنعتی بزرگ اصفهان كارآفرینان 12