جستجو ( 994 واحد صنعتی )

عنوان واحد صنعتی

زمینه فعالیت

مدیرعامل

حقیقی/حقوقی

عنوان واحد صنعتی زمینه فعالیت مدیرعامل مشاهده

شرکت-مهندسی-آذر-طیف-سپاهان-6 شرکت مهندسی آذر طیف سپاهان 6

بهنام مددی

2 شرکت مهندسی آذر طیف سپاهان 4

بهنام مددی

3 شرکت مهندسی آذرطیف سپاهان 1

بهنام مددی

امید-هارونی-صنایع-فلزی-دیمه امید هارونی- صنایع فلزی دیمه

امید هارونی

8 توانا ماشین نقش جهان - تیموری

فلزات و سنگ های معدنی رسول تیموری(کاوش زیست شایان صن

9 اصغر آزادی شهرکی

اصغر آزادی شهركی

10 جمشیدی منصور و قناعتی مالک

جمشیدی منصور و قناعتی مالك

11 جلال دهقانی مدیسه

جلال دهقانی مدیسه

حسین-صالحی-دقت-کاران-سخت-پوشش حسین صالحی- دقت کاران سخت پوشش

آقای یحی پور (حمید شفیعی)

13 شرکت آریا صنعت پارسیان نقش جها

مسعود امیر شاکرمی

14 حسین اسحق یان- پویان ملامین قا

منانی / حسین اسحق یان

15 الموت راه صفاهان

احمدرضا عزیزی

16 دهقانپور امنیه عباس مجتبی و مص

دهقانپور امنیه عباس مجتبی و مص

17 اتحاد ذوب آتش روشن- مستاجران

فلزات و سنگ های معدنی محسن مستاجران/مهدی

19 امید هارونی 2

امید هارونی

21 جلال علی نقیان الیادرانی

جلال علی نقیان الیادرانی

26 اژدریان عباس

اژدریان عباس

18 تعاونی پارسیان صنعت گندمکار

کوروش محمدی

22 مجید یزدانی کچوئی

مجید یزدانی کچوئی

23 محسن رشیدیان

اکبرصادقی برزانی09131197635