تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

سامانه امور مشترکین

خدماتی شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

آخریناخبار و اطلاعیه ها

شما می توانید از این قسمت آخرین اخبار و اطلاعیه های شهرک را مشاهده نمایید.

لیست واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان

معرفی واحد ، معرفی محصولات و تولیدات واحد و همچنین اطلاعات تماس با واحدصنعتی قابل مشاهده می باشد

معرفی شرکت های برتر مستقر در شهرک صنعتی بزرگ اصفهان


  • مدیرعامل : محمد پورشا کریمی
  • سال تاسیس :
  • نوع فعالیت واحد : کارخانه
  • آدرس وب سایت : مشاهده


  • مدیرعامل : بهنام مددی
  • سال تاسیس :
  • نوع فعالیت واحد : کارخانه
  • آدرس وب سایت : مشاهده

مشاهده فرصت های شغلی واحد های صنعتی مستقر در شهرک و ایجاد رزومه ویژه کارجویان

ایجاد و ارسال رزومه ، مشاهده فرصت های شغلی ،ارتباط با واحد های صنعتی