تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

هیدروکسید پتاسیم (پتاس سوز آور)

وارداتی

اطلاعات واحد صنعتی

عنوان واحد: شرکت نوید گستر غدیر
نوع فعالیت : کارخانه
نام مدیر عامل: شركت نوید گستر غدیر
شهرک صنعتی: شهرک صنعتي بزرگ

اطلاعات تماس با واحد صنعتی

شماره تلفن: 03132257678
شماره موبایل: 09120446254
آدرس شرکت نوید گستر غدیر : اصفهان -شاهین شهر -شهرک صنعتی بزرگ اصفهان كارآفرینان 6