تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

موزاییک سازی رسالت اصفهان

تولیدی موزاییک

اطلاعات واحد صنعتی

عنوان واحد: مرتضی عباسی ولدان - موزائیک سازی رسالت
نوع فعالیت : کارخانه
نام مدیر عامل: مرتضی عباسی ولدان /روح اله عباسی
شهرک صنعتی: شهرک صنعتي بزرگ

اطلاعات تماس با واحد صنعتی

شماره تلفن:
شماره موبایل: 9133173984
آدرس مرتضی عباسی ولدان - موزائیک سازی رسالت : اصفهان -شاهین شهر -شهرک صنعتی بزرگ اصفهان فن آوران 28/1