شهرک صنعتی بزرگ اصفهان با مساحت ۱۸۶۰ هکتار در شمال شهر اصفهان در ورودی اصفهان از مسیر تهران قم اصفهان واقع شده است.

در این شهرک صنایع مختلفی از جمله صنایع فلزی، غذایی، تولید مخزن های هوای فشرده، سوله سازی و… در حال فعالیت می باشند. از این شهرک به عنوان بزرگترین یا یکی از چند شهرک صنعتی بزرگ اصفهان، نام برده می شود که به دلیل موقعیت مکانی آن، ویژگی های خوبی را دارا می باشد.

 

 

هیچ پیوستی یافت نشد