تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

شرکت ها واحدهای فعال مستقر در شهرک

کارخانه

صنعتی بازرگانی مرداویج آرای اصفهان

صنعتی بازرگانی مرداویج آرای اصفهان

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

کوثر نوش سپاهان

کوثر نوش سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اصغر عابدی -فراآوری غلات و آجیل پزی - فراهک

اصغر عابدی -فراآوری غلات و آجیل پزی - فراهک

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مدح خوان رحمان و صنیعی ثانی مجید

مدح خوان رحمان و صنیعی ثانی مجید

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت صنایع غذایی پدیده آفاق سپاهان

شرکت صنایع غذایی پدیده آفاق سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شیرین شهد جی

شیرین شهد جی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

امین مدنی-شرکت هفت گل

امین مدنی-شرکت هفت گل

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شیرین مهر سپیدان

شیرین مهر سپیدان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

نوآوران جهان مهد فن

نوآوران جهان مهد فن

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مسعود حیدری مزرعه نوی

مسعود حیدری مزرعه نوی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سهیل ابراهیمی

سهیل ابراهیمی

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

صلاح الدین دهواری محمدی - کیک سوگند

صلاح الدین دهواری محمدی - کیک سوگند

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حسین قربانی سینی- تولید سوهان عسلی کامل

حسین قربانی سینی- تولید سوهان عسلی کامل

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

تجارت بسیط سپاهان

تجارت بسیط سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شفیعیون مهدی

شفیعیون مهدی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

دامداربرترمهربیستون

دامداربرترمهربیستون

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سعید سلیم شهشهانی

سعید سلیم شهشهانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سعید استکی

سعید استکی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

کیمیای وحدت اسپادان1

کیمیای وحدت اسپادان1

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا34

شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا34

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

سعید ابراهیمی 3 - ح 202

سعید ابراهیمی 3 - ح 202

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

عبدالرحمان بیابانی 2 موادغذایی

عبدالرحمان بیابانی 2 موادغذایی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

صدیقه پیمانی فروشانی و زهرا صرامی-لطفی 1

صدیقه پیمانی فروشانی و زهرا صرامی-لطفی 1

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علیرضا بهرامی

علیرضا بهرامی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

هوشمند باهران 1

هوشمند باهران 1

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

روح اله غفاریان

روح اله غفاریان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد رجبی دستجردی

محمد رجبی دستجردی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مهدی حسینی ابراهیمی

مهدی حسینی ابراهیمی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رضا و علیرضا عبدالهی- رستوران

رضا و علیرضا عبدالهی- رستوران

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد ناصری اصفهانی/شرکت بامداد بینش کاسپین

محمد ناصری اصفهانی/شرکت بامداد بینش کاسپین

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

جاوید اصفهان آرگون - محسن ریزانه

جاوید اصفهان آرگون - محسن ریزانه

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

نقش جهان پالایه

نقش جهان پالایه

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ساخت و نگهداری آزاد راه همیاری شهرداریها

ساخت و نگهداری آزاد راه همیاری شهرداریها

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رادین پلیمر پارسیان

رادین پلیمر پارسیان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت فراز ابر اسپادانا

شرکت فراز ابر اسپادانا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مراد حسین جلیلی

مراد حسین جلیلی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سعید ابراهیمی 2

سعید ابراهیمی 2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رضا ابراهیمی

رضا ابراهیمی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سعید ابراهیمی 1 - موزائیک همت

سعید ابراهیمی 1 - موزائیک همت

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

بهمن هارونی-قند نوشیکا

بهمن هارونی-قند نوشیکا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

نان صنعتی مازند اسپادانا

نان صنعتی مازند اسپادانا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ماشین سازان مهتاب فر اسپادانا

ماشین سازان مهتاب فر اسپادانا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رضا خوش اخلاق

رضا خوش اخلاق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حمید رضا لنجانی طامه

حمید رضا لنجانی طامه

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رسول فرقدانی - مستأجرجهانگیری

رسول فرقدانی - مستأجرجهانگیری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

عباس ذوالفقاری عاشق آبادی- پایدار انرژی پدیده پارتاک

عباس ذوالفقاری عاشق آبادی- پایدار انرژی پدیده پارتاک

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ناصر خراسانی-سی نقش

ناصر خراسانی-سی نقش

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

امیر رضا حبیبی جونی-ماشین برتر سپاهان

امیر رضا حبیبی جونی-ماشین برتر سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مجید حسن شاهی ورپشتی - ریخته گری

مجید حسن شاهی ورپشتی - ریخته گری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا 373

شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا 373

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

توپال فولاد ایرانیان

توپال فولاد ایرانیان

 • زمینه فعالیت :