تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

شرکت ها واحدهای فعال مستقر در شهرک

کارخانه

سعید شاوران

سعید شاوران

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اکبر لاوی

اکبر لاوی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

امیر رضا زمانی علویجه

امیر رضا زمانی علویجه

 • زمینه فعالیت : ماشین سازی

کارخانه

امین نبوی زاده

امین نبوی زاده

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رسول اسدی دومکانی1

رسول اسدی دومکانی1

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد محمدیان مهرآبادی

محمد محمدیان مهرآبادی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

روح الله حیدری

روح الله حیدری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مجید رجبی چمگردانی

مجید رجبی چمگردانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

امین ماشین سنگ اصفهان

امین ماشین سنگ اصفهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد فولادگرعلیرضا جعفری

محمد فولادگرعلیرضا جعفری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حمید رضا محمد زمانی

حمید رضا محمد زمانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شیروی وحید رضا شیروی و عزت الله و ملیحه طاهری

شیروی وحید رضا شیروی و عزت الله و ملیحه طاهری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت کیان اندیش مهرگان

شرکت کیان اندیش مهرگان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

موسی نجفی زاده - نانو پلیمر سازان

موسی نجفی زاده - نانو پلیمر سازان

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

شرکت نگین ترازسپاهان

شرکت نگین ترازسپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سید علی کیوان طبا

سید علی کیوان طبا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اصغر نریمانی

اصغر نریمانی

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

نوروزی حیدر اصغر و مسعود

نوروزی حیدر اصغر و مسعود

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت مشبک پوش سازه وطن

شرکت مشبک پوش سازه وطن

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

بهروز آقا ابراهیمی

بهروز آقا ابراهیمی

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

نیک اندیشان صنایع نوین خاور میانه

نیک اندیشان صنایع نوین خاور میانه

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مهندسی بازرگانی آریا صنعت صدر

مهندسی بازرگانی آریا صنعت صدر

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

آبتین فولاد نقش جهان

آبتین فولاد نقش جهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

موسوی زاهد سید رسول سید رحیم سید حجت اله

موسوی زاهد سید رسول سید رحیم سید حجت اله

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رامینا رافت پور

رامینا رافت پور

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت صنعت پرداز ثمین 1

شرکت صنعت پرداز ثمین 1

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

گروه صنعتی منور گستر اسپادانا 1

گروه صنعتی منور گستر اسپادانا 1

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

گروه صنعتی منور گستر اسپادانا2

گروه صنعتی منور گستر اسپادانا2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سنجش افزار آسیا

سنجش افزار آسیا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رضا شریفی رهنانی - موزائیک سازی شریفی

رضا شریفی رهنانی - موزائیک سازی شریفی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی جعفری - زاگرس

علی جعفری - زاگرس

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد رضا زمانیان جوزدانی - زاگرس

محمد رضا زمانیان جوزدانی - زاگرس

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حسین سلیمی

حسین سلیمی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اسد ا... عباسی ولدانی

اسد ا... عباسی ولدانی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

دانیال سلمانی

دانیال سلمانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

احمد عباسی ولدانی-علی بنا کد.ح157

احمد عباسی ولدانی-علی بنا کد.ح157

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حسین رمضانی - 1680

حسین رمضانی - 1680

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد منصوری

محمد منصوری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمدرضا ومحسن خراسانی زادمهر

محمدرضا ومحسن خراسانی زادمهر

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ناصر و مهدی شریفی ولدانی

ناصر و مهدی شریفی ولدانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رسول ومحمدجوادعباسی - موزایک فتوت

رسول ومحمدجوادعباسی - موزایک فتوت

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مرتضی عباسی ولدان - موزائیک سازی رسالت

مرتضی عباسی ولدان - موزائیک سازی رسالت

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

نیک ذوب سپاهان

نیک ذوب سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

امیر هارونی

امیر هارونی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سلامت گستران آرایان

سلامت گستران آرایان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

صدیقه رفیعی

صدیقه رفیعی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت فرگاز

شرکت فرگاز

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

آوای نسل فردای آریانا

آوای نسل فردای آریانا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت مهندسی آذرطیف سپاهان 3

شرکت مهندسی آذرطیف سپاهان 3

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

تعاونی دانش بنیان همانند سازی پویای اصفهان

تعاونی دانش بنیان همانند سازی پویای اصفهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت وطن نیروی جنوب 2

شرکت وطن نیروی جنوب 2

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی