تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

شرکت ها واحدهای فعال مستقر در شهرک

کارخانه

ابوالقاسم غفاری - یکتا صنعت

ابوالقاسم غفاری - یکتا صنعت

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

عنایت الله شاه سنایی

عنایت الله شاه سنایی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

عباس علی افتخاری نژاد

عباس علی افتخاری نژاد

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ناصر و منصور موذن کوهستانی

ناصر و منصور موذن کوهستانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مستاجران گورتانی امیر حسین- الوند صنعت

مستاجران گورتانی امیر حسین- الوند صنعت

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ساسان فیاضی کتکی

ساسان فیاضی کتکی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت جاوید کاران فردا

شرکت جاوید کاران فردا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

هادی بلالی-سیدرضا قاسمی فاطر

هادی بلالی-سیدرضا قاسمی فاطر

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

صفه پلاست هشت بهشت-سید محمود موسوی

صفه پلاست هشت بهشت-سید محمود موسوی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مهرداد کلاهدوزان

مهرداد کلاهدوزان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سید محمد رضا صفوی-پویا بست پیشگام

سید محمد رضا صفوی-پویا بست پیشگام

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

توسعه انرژی کوثر-تدبیر انرژی اسپادانا

توسعه انرژی کوثر-تدبیر انرژی اسپادانا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محسن نادری

محسن نادری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مسعود زمانی

مسعود زمانی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

مصطفی صدیقی

مصطفی صدیقی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

استیل سپاهان نقش جهان

استیل سپاهان نقش جهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت فنی مهندسی فلز کاران تاراز

شرکت فنی مهندسی فلز کاران تاراز

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

میردامادی مهدی

میردامادی مهدی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مصطفی رفیع آذری

مصطفی رفیع آذری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت کیان صنعت دقیق

شرکت کیان صنعت دقیق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رامین برومندی کلهوری رامین و مهدی موسی پورحق مهدی

رامین برومندی کلهوری رامین و مهدی موسی پورحق مهدی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ایمنی کار ساز قائمیه

ایمنی کار ساز قائمیه

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

نعمت اله کریمی علویجه - چیاکو

نعمت اله کریمی علویجه - چیاکو

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

فریبرز حیدری تمر آبادی

فریبرز حیدری تمر آبادی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مهدی حسین امینی دهقی

مهدی حسین امینی دهقی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رادیس راه آریانا

رادیس راه آریانا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

پاکروان مهدی - غلامحسین کاظمی

پاکروان مهدی - غلامحسین کاظمی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مهدی صفاری خوزانی

مهدی صفاری خوزانی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

آیریک صنعت فولاد پرشین

آیریک صنعت فولاد پرشین

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد جلال کوشکی رنانی

محمد جلال کوشکی رنانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی اشکاوندی پزوه

علی اشکاوندی پزوه

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اصغر کلانتری - همایون کلانتری

اصغر کلانتری - همایون کلانتری

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

حسین نادری درباغ شاهی

حسین نادری درباغ شاهی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مهدی عطایی کچویی-ظروف تفلون سارینا

مهدی عطایی کچویی-ظروف تفلون سارینا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمدعلی موحدی

محمدعلی موحدی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد رضا عرب یار محمدی

محمد رضا عرب یار محمدی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محسن هاشمی بنی

محسن هاشمی بنی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمود شیرانی رنانی

محمود شیرانی رنانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

آذین فولاد صدرا

آذین فولاد صدرا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

توان آوران کوشش

توان آوران کوشش

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حسین عباسی

حسین عباسی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی صالح

علی صالح

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت حدید ذوب اسپادان

شرکت حدید ذوب اسپادان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

تام تجهیز - محمد باقر عطایی

تام تجهیز - محمد باقر عطایی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علیرضا پورجم

علیرضا پورجم

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت صدرا فولاد پارتاک

شرکت صدرا فولاد پارتاک

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مهندسی رعدگستران زنده رود

مهندسی رعدگستران زنده رود

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت ماشین سازی صنیع

شرکت ماشین سازی صنیع

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

نجفی چقایی بهروز و مسعود نجفی

نجفی چقایی بهروز و مسعود نجفی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

افسانه کریمی عادگانی-باختر رعد سپاهان

افسانه کریمی عادگانی-باختر رعد سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

جمال مسائلی

جمال مسائلی

 • زمینه فعالیت :