تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

شرکت ها واحدهای فعال مستقر در شهرک

کارخانه

شرکت پویا توسعه افزار

شرکت پویا توسعه افزار

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اکبر کریمی علویجه

اکبر کریمی علویجه

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

نادر فلز سپاهان

نادر فلز سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

آفاق پوشش نقش جهان

آفاق پوشش نقش جهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

گلفام شیمی آدنیس

گلفام شیمی آدنیس

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

جعفر نجف پور

جعفر نجف پور

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمدرضا دیانی

محمدرضا دیانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حسن موسوی- فاطمه موحدی دهنوی

حسن موسوی- فاطمه موحدی دهنوی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شاهین فلز سپاهان

شاهین فلز سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت ابر ثمین نقش جهان

شرکت ابر ثمین نقش جهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

عبدالرحمان بیابانی 1

عبدالرحمان بیابانی 1

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علیرضا ادیب

علیرضا ادیب

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت کالای خانه پایا پارس

شرکت کالای خانه پایا پارس

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت ویراتریتامدرن

شرکت ویراتریتامدرن

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت سما ریس اصفهان

شرکت سما ریس اصفهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

بهرام علی عسگری

بهرام علی عسگری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حیدر عباسی - مجتمع تولید موزایک عباسی

حیدر عباسی - مجتمع تولید موزایک عباسی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت آسمان نگین جام

شرکت آسمان نگین جام

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حسینعلی نخودیان

حسینعلی نخودیان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

تعاونی موکا سر نگین اصفهان

تعاونی موکا سر نگین اصفهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت قوس بتون سپاهان

شرکت قوس بتون سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی و حامد کرباسیون و امیری پور

علی و حامد کرباسیون و امیری پور

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

غلامحسین صغیرا

غلامحسین صغیرا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

جمشید نظری

جمشید نظری

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

مهندسی جهان بین دژ

مهندسی جهان بین دژ

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

تاج نخ نقش جهان

تاج نخ نقش جهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

بازرگانی آوا تجارت صفاهان-پارس آسپا فیلتر

بازرگانی آوا تجارت صفاهان-پارس آسپا فیلتر

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اعظم سلمانی نوکابادی

اعظم سلمانی نوکابادی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رضا میرزایی - زیبا چوب

رضا میرزایی - زیبا چوب

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد ابراهیمی بابوکانی- کیمیا رشد3

محمد ابراهیمی بابوکانی- کیمیا رشد3

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت کیمیا رشد سپاهان 1 - احمدی

شرکت کیمیا رشد سپاهان 1 - احمدی

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

شرکت کیمیا رشد سپاهان2

شرکت کیمیا رشد سپاهان2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

جهانگیری علی ضامن

جهانگیری علی ضامن

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

آرمان گستر آناهیتا

آرمان گستر آناهیتا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

قدرت اله درویش زاده بروجنی- آرمان گستر2

قدرت اله درویش زاده بروجنی- آرمان گستر2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

گروه تولیدی صنعتی اطلس ژنراتور اصفهان

گروه تولیدی صنعتی اطلس ژنراتور اصفهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

فنی ساز پگاه صفه

فنی ساز پگاه صفه

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت سامانه صنعت نقش جهان

شرکت سامانه صنعت نقش جهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

صادق اکرامیان

صادق اکرامیان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت صنعت کاران پوشش

شرکت صنعت کاران پوشش

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

فرا ساخت قائم پارسیان-محمدرضا پذیری

فرا ساخت قائم پارسیان-محمدرضا پذیری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت فناوری و ساخت ماندگار فوکا-غفارزاده

شرکت فناوری و ساخت ماندگار فوکا-غفارزاده

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سلیمانی مهدی و فتح الله جمالی

سلیمانی مهدی و فتح الله جمالی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

کانی پلاست شیلر

کانی پلاست شیلر

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

بهرام محمدی

بهرام محمدی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت هادی مس سپاهان - هادی صفاری

شرکت هادی مس سپاهان - هادی صفاری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد رضا صفاری خوزانی

محمد رضا صفاری خوزانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی رضا دادخواه - مختار احمدی(کیمیا خم)

علی رضا دادخواه - مختار احمدی(کیمیا خم)

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

غلامحسین جلیلی

غلامحسین جلیلی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

کرمی جونقانی تیمور- ذوب فلزات

کرمی جونقانی تیمور- ذوب فلزات

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد حسین زرکش زاده

محمد حسین زرکش زاده

 • زمینه فعالیت :