تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

شرکت ها واحدهای فعال مستقر در شهرک

کارخانه

تولیدی بازرگانی کانی کابان ورنا - احمدی

تولیدی بازرگانی کانی کابان ورنا - احمدی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

شرکت تاسیساتی عرصه بخار آرمن

شرکت تاسیساتی عرصه بخار آرمن

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی باطنی- تهران ساعت

علی باطنی- تهران ساعت

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

طاهری سعید و فتح الله تقی زاده

طاهری سعید و فتح الله تقی زاده

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اکبر میرزایی

اکبر میرزایی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

صفر رحیمی

صفر رحیمی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی نوری فروشانی-حمل ونقل آرین

علی نوری فروشانی-حمل ونقل آرین

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

تعاونی فنی مهندسی ماهان الکتریک پارتاک

تعاونی فنی مهندسی ماهان الکتریک پارتاک

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

فرشید آقاجانی رنانی - اصفهان پلاست تکنیک

فرشید آقاجانی رنانی - اصفهان پلاست تکنیک

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ساخت و تجهیزات مهر پردیس شرق

ساخت و تجهیزات مهر پردیس شرق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت یدک زنجیر لودر صفاهان

شرکت یدک زنجیر لودر صفاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سیروس مسیبی- آفرینش بارش رادمان

سیروس مسیبی- آفرینش بارش رادمان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اصغر عبدالهی کجانی-پارس تولید کاران صفاهان

اصغر عبدالهی کجانی-پارس تولید کاران صفاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد حسین حبیبی حسین آبادی

محمد حسین حبیبی حسین آبادی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حمید رضا فولادگر

حمید رضا فولادگر

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مجید رضایی- شهاب قطعه چهلستون

مجید رضایی- شهاب قطعه چهلستون

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

پناهی کلامویی عزیز الله

پناهی کلامویی عزیز الله

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مهدی دهقانی احمدآبادی 2 - اسکپ دهقان

مهدی دهقانی احمدآبادی 2 - اسکپ دهقان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مهار صنعت اطمینان - اسکپ دهقان1

مهار صنعت اطمینان - اسکپ دهقان1

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

پولاد کشش چهل ستون

پولاد کشش چهل ستون

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علیرضا نقدعلی فروشانی و کاظمی

علیرضا نقدعلی فروشانی و کاظمی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حبیب دهقانی

حبیب دهقانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حمید روحانی اصفهانی

حمید روحانی اصفهانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی اصغر مرادی نژاد

علی اصغر مرادی نژاد

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ابتکار سوله سپاهان 1

ابتکار سوله سپاهان 1

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

شرکت پیشرو پایه اسپادانا

شرکت پیشرو پایه اسپادانا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

آهنگری کاوه ایرانیان سپاهان 1

آهنگری کاوه ایرانیان سپاهان 1

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

امیر حسین قنبریان علویجه

امیر حسین قنبریان علویجه

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت خاتم رج سپاهان

شرکت خاتم رج سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حسین نقوی

حسین نقوی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

بابک بابایی چقادری - صنایع شیمیایی سنتز

بابک بابایی چقادری - صنایع شیمیایی سنتز

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

هدایت اعلایی بیرامی

هدایت اعلایی بیرامی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شیمیایی پاپیتال نقش جهان

شیمیایی پاپیتال نقش جهان

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

شرکت تعاونی آب حیات جهان نما- ماهر چسب

شرکت تعاونی آب حیات جهان نما- ماهر چسب

 • زمینه فعالیت : محصولات شیمیایی و پلیمری

کارخانه

محمد علی بشیری

محمد علی بشیری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت پادمان شیمی پارس

شرکت پادمان شیمی پارس

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

مجتبی ابراهیمی گشنیگانی

مجتبی ابراهیمی گشنیگانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت صداقت فاضل اخوان

شرکت صداقت فاضل اخوان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سارا خادم

سارا خادم

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

الماس رنگ اصفهان

الماس رنگ اصفهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

یاسین جهانگیری

یاسین جهانگیری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

صدف بسپار ستاره زنده رود

صدف بسپار ستاره زنده رود

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

تعاونی شادران تک سپاهان - پادمان شیمی

تعاونی شادران تک سپاهان - پادمان شیمی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت اعتدال گستر پاسارگاد

شرکت اعتدال گستر پاسارگاد

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

نفیس گستر نقش جهان- فرا اکسیر

نفیس گستر نقش جهان- فرا اکسیر

 • زمینه فعالیت : محصولات شیمیایی و پلیمری

کارخانه

رضا اسماعیلی علی آبادی

رضا اسماعیلی علی آبادی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

امیر حسین همامی- ساروج سازه سپنتا

امیر حسین همامی- ساروج سازه سپنتا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

افتخار صنعت ماهان1

افتخار صنعت ماهان1

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

لوله اورست گستر سپاهان

لوله اورست گستر سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علیرضا انصاری رنانی- رصام پلیمر

علیرضا انصاری رنانی- رصام پلیمر

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رضا هاشمی- حصیر سایه

رضا هاشمی- حصیر سایه

 • زمینه فعالیت :