تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

شرکت ها واحدهای فعال مستقر در شهرک

کارخانه

هادی کریمی علویجه- دیدبان الکتریک

هادی کریمی علویجه- دیدبان الکتریک

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

پارت عمران سازه اسپادانا

پارت عمران سازه اسپادانا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

فریبرز باقری صادق آبادی- آرپان

فریبرز باقری صادق آبادی- آرپان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

تاج نخ نقش جهان2 - حجت کرباسی زاده

تاج نخ نقش جهان2 - حجت کرباسی زاده

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

نیکو پوشان فردا

نیکو پوشان فردا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت ایران نوبافت 1

شرکت ایران نوبافت 1

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مهدی هارونی کمیتکی

مهدی هارونی کمیتکی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مسعود قناعتی

مسعود قناعتی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد جعفر یکرنگی- نخ عقیق

محمد جعفر یکرنگی- نخ عقیق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رواق بافت سپاهان

رواق بافت سپاهان

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

کرمعلی اعلایی - بافندگی اعلایی

کرمعلی اعلایی - بافندگی اعلایی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

نظام حسن حسین و ملک سراوانی

نظام حسن حسین و ملک سراوانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

بسپارتجیزایستا الکتریک

بسپارتجیزایستا الکتریک

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مهدی شکوه نیا- نوار بافی شکوه

مهدی شکوه نیا- نوار بافی شکوه

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت ریسندگی نخ لاله نقش جهان

شرکت ریسندگی نخ لاله نقش جهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

فرا پیش اختر اسپندان

فرا پیش اختر اسپندان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت تولیدی جبار اطلس اصفهان

شرکت تولیدی جبار اطلس اصفهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

تعمیرات نیرو برق اصفهان

تعمیرات نیرو برق اصفهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت تعاونی آوید صنعت نگین آسیا

شرکت تعاونی آوید صنعت نگین آسیا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت تعاونی الیاف ریس اسپادانا

شرکت تعاونی الیاف ریس اسپادانا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اکبر شهسواری - شرکت ایران حوله بافی

اکبر شهسواری - شرکت ایران حوله بافی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

جهان سوله سپاهان

جهان سوله سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سید علی آزاد

سید علی آزاد

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سید ابراهیم حسینی

سید ابراهیم حسینی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت ریسندگی جلیل نخ اصفهان

شرکت ریسندگی جلیل نخ اصفهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت آذین کیسه اسپادانا

شرکت آذین کیسه اسپادانا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی صادقی

علی صادقی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت نساجی بدر نصف جهان-کرباسی زاده

شرکت نساجی بدر نصف جهان-کرباسی زاده

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت تابان نخ سپاهان 1

شرکت تابان نخ سپاهان 1

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت تابان نخ سپاهان 2

شرکت تابان نخ سپاهان 2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رسول رضایی آدریانی- ایده سازان آیریک

رسول رضایی آدریانی- ایده سازان آیریک

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت پارس نیروی ساینا

شرکت پارس نیروی ساینا

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

عباس کریمی سبدانی

عباس کریمی سبدانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رضا میرزایی - بهساز مدار ایرسا

رضا میرزایی - بهساز مدار ایرسا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اسد ا... و حسین و داود عبدالهی

اسد ا... و حسین و داود عبدالهی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت الماس قطعه اسپانه

شرکت الماس قطعه اسپانه

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

تعاونی توکا الکتریک سپاهان

تعاونی توکا الکتریک سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت سپاهان فلز پامیر

شرکت سپاهان فلز پامیر

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

عبدالرحمان بیابانی - واحد خدماتی

عبدالرحمان بیابانی - واحد خدماتی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی نظری- بانک

علی نظری- بانک

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اکبر قضاوی اصفهانی

اکبر قضاوی اصفهانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

پوشش نیرو منور گستر

پوشش نیرو منور گستر

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مهرداد مجاهد - برق هومن

مهرداد مجاهد - برق هومن

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علیرضا صادقی برزانی 1680

علیرضا صادقی برزانی 1680

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

صنایع آوا کوثر

صنایع آوا کوثر

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت پارس آزمایش سپاهان

شرکت پارس آزمایش سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت صنایع فلزی جهان نما جامی

شرکت صنایع فلزی جهان نما جامی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت مهندسی آبرون الکترونیک سپاهان

شرکت مهندسی آبرون الکترونیک سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مجید ترابی مقدم - رزنور

مجید ترابی مقدم - رزنور

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی ایروانی- بهین گیربکس

علی ایروانی- بهین گیربکس

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حمید رضا محمدی - طاها صنعت

حمید رضا محمدی - طاها صنعت

 • زمینه فعالیت :