تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

شرکت ها واحدهای فعال مستقر در شهرک

کارخانه

محمد کیقبادی

محمد کیقبادی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مهدی کرمی میر آبادی

مهدی کرمی میر آبادی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سمیه حبیبی

سمیه حبیبی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمدرضا علی بنایی3 - شیشه بری

محمدرضا علی بنایی3 - شیشه بری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حمیدرضاوفایی

حمیدرضاوفایی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مریم عرفانی جزی

مریم عرفانی جزی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

توسعه قدرت اسپادان- سید حسام پور سعید

توسعه قدرت اسپادان- سید حسام پور سعید

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سید سعید شاوران 2- -مستاجر خدادای

سید سعید شاوران 2- -مستاجر خدادای

 • زمینه فعالیت : نساجی و پوشاک

کارخانه

سیدامیر مسعود افتخاری قینانی

سیدامیر مسعود افتخاری قینانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رامین بهادران باغبادرانی

رامین بهادران باغبادرانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علیرضا صادقی برزانی تراشکاری 72

علیرضا صادقی برزانی تراشکاری 72

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

آرش خاکزار تابلو برق

آرش خاکزار تابلو برق

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد چراغی- سلامت محور آداک

محمد چراغی- سلامت محور آداک

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

عباس امینی

عباس امینی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

امیر روحانی- تاسیسات مرعشی نیا

امیر روحانی- تاسیسات مرعشی نیا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مجتبی حیدری

مجتبی حیدری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علیرضا یعقوبی

علیرضا یعقوبی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مجید خوروش2

مجید خوروش2

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

احسان کریم نژاد

احسان کریم نژاد

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مرتضی شریفی

مرتضی شریفی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محسن عابدی

محسن عابدی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سیداحسان میراحمدی

سیداحسان میراحمدی

 • زمینه فعالیت : سلولزی

کارخانه

احمد مارانی

احمد مارانی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

دانیال مدرسی

دانیال مدرسی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

الهام آرمک

الهام آرمک

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

مصطفی جان نثاری - الکتروپاور

مصطفی جان نثاری - الکتروپاور

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

احمد فرقانی تهرانی- آهنگری کیمیا

احمد فرقانی تهرانی- آهنگری کیمیا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محسن حسن پور

محسن حسن پور

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی شریعتی جونی

علی شریعتی جونی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد نادری و عرب بیگی

محمد نادری و عرب بیگی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

داود عابدی - مصنوعات چوبی حجت

داود عابدی - مصنوعات چوبی حجت

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مجید زرگر زاده - مریم طاهری

مجید زرگر زاده - مریم طاهری

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

علی ابراهیمی علویجه- عبدالحسین288

علی ابراهیمی علویجه- عبدالحسین288

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سید جواد هاشمی ولدانی

سید جواد هاشمی ولدانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مریم شیاسی

مریم شیاسی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

روح اله بنی صادقی

روح اله بنی صادقی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

عبدالعلی صالحی

عبدالعلی صالحی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حسین عسگری فروشانی- آتش شکار اصفهان

حسین عسگری فروشانی- آتش شکار اصفهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

نفیسه نوری فروشانی

نفیسه نوری فروشانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی دانش نسب

علی دانش نسب

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ولی ا... هارونی

ولی ا... هارونی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ناصر حسین پور

ناصر حسین پور

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حسین رمضانی 72 متری- سیم پیچی برق توحید

حسین رمضانی 72 متری- سیم پیچی برق توحید

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

امید رضا رضایی مورچه خورت

امید رضا رضایی مورچه خورت

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سید جواد حسینی

سید جواد حسینی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ابوالفضل جدیدی

ابوالفضل جدیدی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اسماعیل عظیمی

اسماعیل عظیمی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

زری مهرآور- گلفام تولید کننده موادشوینده صنعتی

زری مهرآور- گلفام تولید کننده موادشوینده صنعتی

 • زمینه فعالیت : محصولات شیمیایی و پلیمری

کارخانه

شهرام رضایی مورچه خورت

شهرام رضایی مورچه خورت

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سجاد شفیعی

سجاد شفیعی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سلیمان عظیمی

سلیمان عظیمی

 • زمینه فعالیت :