تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

شرکت ها واحدهای فعال مستقر در شهرک

کارخانه

میلادراستی بروجنی

میلادراستی بروجنی

 • زمینه فعالیت : محصولات شیمیایی و پلیمری

کارخانه

نگاره سنگ پارسیان

نگاره سنگ پارسیان

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

تولیدی خدماتی صنعتی سگال معدن پارتاک

تولیدی خدماتی صنعتی سگال معدن پارتاک

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

حسن جعفری

حسن جعفری

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

مصطفی بخشی آفارانی

مصطفی بخشی آفارانی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

مسعود شیراز وطن

مسعود شیراز وطن

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

نورا صنعت طلوع شمس اصفهان

نورا صنعت طلوع شمس اصفهان

 • زمینه فعالیت : لوازم الکترونیکی و دیجیتال

کارخانه

علی فتحی رنانی

علی فتحی رنانی

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

پایدار انرژی پدیده پارتاک - فاز3

پایدار انرژی پدیده پارتاک - فاز3

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

سید مهدی منصوری تهرانی

سید مهدی منصوری تهرانی

 • زمینه فعالیت : محصولات شیمیایی و پلیمری

کارخانه

مهندسی پزشکی سپاهان تجهیز

مهندسی پزشکی سپاهان تجهیز

 • زمینه فعالیت : محصولات شیمیایی و پلیمری

کارخانه

امیرحمزه مسلم زاده

امیرحمزه مسلم زاده

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

آراد آهن اسپادانا

آراد آهن اسپادانا

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

علی صالحی نژاد

علی صالحی نژاد

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

علی رضوی

علی رضوی

 • زمینه فعالیت : نساجی و پوشاک

کارخانه

مهسا محسنی 2

مهسا محسنی 2

 • زمینه فعالیت : نساجی و پوشاک

کارخانه

مهسا محسنی 3

مهسا محسنی 3

 • زمینه فعالیت : نساجی و پوشاک

کارخانه

ابوالفضل شریعتی

ابوالفضل شریعتی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

عرفان شادپور

عرفان شادپور

 • زمینه فعالیت : لوازم الکترونیکی و دیجیتال

کارخانه

پیشتازان بردین2

پیشتازان بردین2

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

محمدرضا حسینی کوپایی

محمدرضا حسینی کوپایی

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

علی عابدینی

علی عابدینی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

عباس اخوان خرازیان

عباس اخوان خرازیان

 • زمینه فعالیت : نساجی و پوشاک

کارخانه

اسکان سازی - استحکام سازه-پیمانکار

اسکان سازی - استحکام سازه-پیمانکار

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

صنایع دیرگداز آسیا

صنایع دیرگداز آسیا

 • زمینه فعالیت : سلولزی

کارخانه

حسینعلی صفایی

حسینعلی صفایی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

فتح اله ترابی زیارتگاهی

فتح اله ترابی زیارتگاهی

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

مصطفی نجارپور

مصطفی نجارپور

 • زمینه فعالیت : نساجی و پوشاک

کارخانه

مریم نورالهی

مریم نورالهی

 • زمینه فعالیت : نساجی و پوشاک

کارخانه

شرکت فولادکارفردادالوند

شرکت فولادکارفردادالوند

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

احمدرضا میرزایی اسکندری

احمدرضا میرزایی اسکندری

 • زمینه فعالیت : لوازم الکترونیکی و دیجیتال

کارخانه

حسین جهانگیری

حسین جهانگیری

 • زمینه فعالیت : محصولات شیمیایی و پلیمری

کارخانه

سهندافزارپاسارگاد

سهندافزارپاسارگاد

 • زمینه فعالیت : محصولات شیمیایی و پلیمری

کارخانه

شرکت رهاب گستر پردیس - پیمانکار

شرکت رهاب گستر پردیس - پیمانکار

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

پیام آزمون

پیام آزمون

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

بهارسازان فروغ فردا

بهارسازان فروغ فردا

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

علیرضابنائیان مفرد

علیرضابنائیان مفرد

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

روح اله حیدری

روح اله حیدری

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

محسن امینی نیسیانی

محسن امینی نیسیانی

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

بازرگانی حسنات اسپادانا

بازرگانی حسنات اسپادانا

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

مجتمع پلاستیک طبرستان 3

مجتمع پلاستیک طبرستان 3

 • زمینه فعالیت : محصولات شیمیایی و پلیمری

کارخانه

مکانیک سیالات - شهرک فناوری

مکانیک سیالات - شهرک فناوری

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

پیشگامان فنون طب - شهرک فناوری

پیشگامان فنون طب - شهرک فناوری

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

حسین محمدی دارای- شهرک فناوری

حسین محمدی دارای- شهرک فناوری

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

حفاظت خوردگی و رسوب پارس ایرانیان - شهرک فناوری

حفاظت خوردگی و رسوب پارس ایرانیان - شهرک فناوری

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

بهین کاران چهلستون - شهرکت فناوری

بهین کاران چهلستون - شهرکت فناوری

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

سیمای شهر پیشداد شرق - شهرک فناوری

سیمای شهر پیشداد شرق - شهرک فناوری

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

شرکت فنی مهندسی عمران آفرین پرتیکان - شهرک فناوری

شرکت فنی مهندسی عمران آفرین پرتیکان - شهرک فناوری

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

شرکت طرح تکامل میهن - شهرک فناوری

شرکت طرح تکامل میهن - شهرک فناوری

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

شرکت پارسا آسیا فیلتر

شرکت پارسا آسیا فیلتر

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

شرکت پایش سطح اسپادانا- شهرک فناوری

شرکت پایش سطح اسپادانا- شهرک فناوری

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی