تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

شرکت ها واحدهای فعال مستقر در شهرک

کارخانه

طوبی مصلح

طوبی مصلح

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

نسج و شیمی شمیم بهاران

نسج و شیمی شمیم بهاران

 • زمینه فعالیت : نساجی و پوشاک

کارخانه

الیاف سازان بهکوش

الیاف سازان بهکوش

 • زمینه فعالیت : نساجی و پوشاک

کارخانه

تولیدی مواد پلیمری ارمغان

تولیدی مواد پلیمری ارمغان

 • زمینه فعالیت : نساجی و پوشاک

کارخانه

کاویان کیسه ایرانیان

کاویان کیسه ایرانیان

 • زمینه فعالیت : محصولات شیمیایی و پلیمری

کارخانه

حسن بنائیان مفرد 2

حسن بنائیان مفرد 2

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

تولیدی فرم نورد اصفهان

تولیدی فرم نورد اصفهان

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

رسول نصری نصر آبادی

رسول نصری نصر آبادی

 • زمینه فعالیت : نساجی و پوشاک

کارخانه

مرتضی سیفی سلمی

مرتضی سیفی سلمی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

محسن عزیزی

محسن عزیزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

احسان وفائی

احسان وفائی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

شقایق دلشادی

شقایق دلشادی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

علیرضا کریمی

علیرضا کریمی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

محسن عزیزالهی

محسن عزیزالهی

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

محمود سلیمی افجانی

محمود سلیمی افجانی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

محمدرضا پناهی لادانی

محمدرضا پناهی لادانی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

مسیح داودی حموله

مسیح داودی حموله

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

رادمهر صنعت جی

رادمهر صنعت جی

 • زمینه فعالیت : سلولزی

کارخانه

احمدرضا تقی یار

احمدرضا تقی یار

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

محسن عطائی کچوئی

محسن عطائی کچوئی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

سپهر افراز زاینده رود

سپهر افراز زاینده رود

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

عرفان حیدری خوندابی

عرفان حیدری خوندابی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

ایرج توسلی نژاد

ایرج توسلی نژاد

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

هامان فراز رسام

هامان فراز رسام

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

سید محمدحسین طباطبایی

سید محمدحسین طباطبایی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

امیر عرب

امیر عرب

 • زمینه فعالیت : نساجی و پوشاک

کارخانه

بهنام مکاریان خوزانی

بهنام مکاریان خوزانی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

حسین محمدی جزی

حسین محمدی جزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

سجاد امیدوند

سجاد امیدوند

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

سپاهان فن آوران تابان

سپاهان فن آوران تابان

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

مسعود حاجی رستم

مسعود حاجی رستم

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

پارتاک صنعت یراق کاوش سپاهان

پارتاک صنعت یراق کاوش سپاهان

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

میثم سماعی نژاد - فاز3

میثم سماعی نژاد - فاز3

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

ارزش آفرین نیک نام

ارزش آفرین نیک نام

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

احمد خشتی

احمد خشتی

 • زمینه فعالیت : نساجی و پوشاک

کارخانه

رضا شاه نظری درچه

رضا شاه نظری درچه

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

مهرداد سیلانی

مهرداد سیلانی

 • زمینه فعالیت : لوازم الکترونیکی و دیجیتال

کارخانه

محسن صفاری خوزانی

محسن صفاری خوزانی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

شیشه ایمنی نگین سپهر اصفهان

شیشه ایمنی نگین سپهر اصفهان

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

مهرنوش رضایی

مهرنوش رضایی

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

هادی ترابی پوده

هادی ترابی پوده

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

علی ضیایی جزی

علی ضیایی جزی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

احسان الماسی

احسان الماسی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

سنگ ساختمانی راد استون

سنگ ساختمانی راد استون

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

گاسپار غریبیان

گاسپار غریبیان

 • زمینه فعالیت : لوازم الکترونیکی و دیجیتال

کارخانه

پایش صنعت امید سپاهان

پایش صنعت امید سپاهان

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

هادی متقی آدر منابادی

هادی متقی آدر منابادی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

حامد مصلحی

حامد مصلحی

 • زمینه فعالیت : محصولات شیمیایی و پلیمری

کارخانه

آتیه سازان ماندگار

آتیه سازان ماندگار

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

میراب پلیمر صفاهان

میراب پلیمر صفاهان

 • زمینه فعالیت : محصولات شیمیایی و پلیمری

کارخانه

علی اسماعیلی تمندگانی

علی اسماعیلی تمندگانی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی