تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

شرکت ها واحدهای فعال مستقر در شهرک

کارخانه

جواد ماهرانی برزانی

جواد ماهرانی برزانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ثمین شیمی زاگرس

ثمین شیمی زاگرس

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رضا یزدان نظری

رضا یزدان نظری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رسول یعقوبی نجف آبادی

رسول یعقوبی نجف آبادی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

گروه تولیدی آلومینیوم جاوید پلیمر اسپادانا

گروه تولیدی آلومینیوم جاوید پلیمر اسپادانا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ملیکا سنگ سان اسپادانا

ملیکا سنگ سان اسپادانا

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

مهدی رفیعی - فرداد صنعت صالح

مهدی رفیعی - فرداد صنعت صالح

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

میثم سماعی نژاد - فاز2

میثم سماعی نژاد - فاز2

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

صنایع تبدیلی برگ زرین سپاهان

صنایع تبدیلی برگ زرین سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

پایا شیمی آفرینش

پایا شیمی آفرینش

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی براتی

علی براتی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی محمدعلی بیگی

علی محمدعلی بیگی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد مهدی کاملی خلجی

محمد مهدی کاملی خلجی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

پل الکتریک فرا ایده سپاهان-علی مرادی

پل الکتریک فرا ایده سپاهان-علی مرادی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

معدن پردیس درخشان 2

معدن پردیس درخشان 2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی زاده خداوردی

علی زاده خداوردی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

صنایع شوینده مارشنان اسپادانا-مسعوداسدی

صنایع شوینده مارشنان اسپادانا-مسعوداسدی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

تجارت گستر فیدارسنگ تکین سپاهان

تجارت گستر فیدارسنگ تکین سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمدرضا مستاجران گورتانی

محمدرضا مستاجران گورتانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اکبر کیقبادی

اکبر کیقبادی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

پایا شیمی اسپادانا

پایا شیمی اسپادانا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علیرضا صادقی برزانی عباس-1520

علیرضا صادقی برزانی عباس-1520

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

صنایع نساجی ماندگار 2

صنایع نساجی ماندگار 2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سیدابوالفضل امامی

سیدابوالفضل امامی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

پریسا بیاتی کمیتکی - رستوران فرزاد

پریسا بیاتی کمیتکی - رستوران فرزاد

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

متفرقه

متفرقه

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

عصر پایدار ویستا انرژی - پست برق

عصر پایدار ویستا انرژی - پست برق

 • زمینه فعالیت : لوازم الکترونیکی و دیجیتال

کارخانه

اسپاد صنعت پرتیکان

اسپاد صنعت پرتیکان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

پوشش پی وی سی آریا

پوشش پی وی سی آریا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت مهندسی آذرطیف سپاهان2

شرکت مهندسی آذرطیف سپاهان2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

نادر فلز سپاهان 2

نادر فلز سپاهان 2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

کریم رحیمی راد

کریم رحیمی راد

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

هواسازان نیک تدبیر اصفهان

هواسازان نیک تدبیر اصفهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

فرهاد میرمیران 2

فرهاد میرمیران 2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

بهداد پویان سلامت

بهداد پویان سلامت

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سپاهان اندیشه سازان آرون

سپاهان اندیشه سازان آرون

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رضا چراغ اصفهانی 2

رضا چراغ اصفهانی 2

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

سعید نصر اصفهانی

سعید نصر اصفهانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی کریمی

علی کریمی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رسول اسدی دومکانی2

رسول اسدی دومکانی2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سمیرا صالحی 1

سمیرا صالحی 1

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سمیراصالحی 2

سمیراصالحی 2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سمیراهارونی2

سمیراهارونی2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سمیراهارونی 1

سمیراهارونی 1

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

فرآورده های دامی کیمیای وحدت اسپادان3

فرآورده های دامی کیمیای وحدت اسپادان3

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مصطفی رفیعی

مصطفی رفیعی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مهدی شیاسی

مهدی شیاسی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

جمال بازاری دوز

جمال بازاری دوز

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

افتخار صنعت ماهان2

افتخار صنعت ماهان2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد کوچک شوشتری

محمد کوچک شوشتری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ترنج گستر منطقه آزاد چابهار

ترنج گستر منطقه آزاد چابهار

 • زمینه فعالیت :