جستجو ( 1001 واحد صنعتی )

عنوان واحد صنعتی

زمینه فعالیت

مدیرعامل

حقیقی/حقوقی

تبلیغات

عنوان واحد صنعتی زمینه فعالیت مدیرعامل مشاهده

322 رادیس راه آریانا

مجتبی عظیمی پور

323 پاکروان مهدی - غلامحسین کاظمی

غلامحسین کاظمی زهرایی

324 مهدی صفاری خوزانی

فلزات و سنگ های معدنی مهدی صفاری خوزانی

325 آیریک صنعت فولاد پرشین

آیریک صنعت فولاد پرشین

328 محمد جلال کوشکی رنانی

(صنایع دستی و ریخته گری کوشکی)

329 علی اشکاوندی پزوه

علی اشکاوندی پزوه

330 اصغر کلانتری - همایون کلانتری

فلزات و سنگ های معدنی همایون کلانتری

331 حسین نادری درباغ شاهی

حسین نادری درباغ شاهی

369 مهدی عطایی کچویی-ظروف تفلون سا

آقای دودانگه

430 محمدعلی موحدی

پور مظاهریان حمید پور و عامری

495 محمد رضا عرب یار محمدی

محمد رضا عرب یار محمدی

332 محسن هاشمی بنی

محسن هاشمی بنی

333 محمود شیرانی رنانی

محمود شیرانی رنانی

335 آذین فولاد صدرا

داریوش قدیرزاده

336 توان آوران کوشش

سید محمد میریان - کمال کمیلی /

337 حسین عباسی

مستاجر حامد علی حیدری

338 علی صالح

علی صالح

339 شرکت حدید ذوب اسپادان

شركت حدید ذوب اسپادان

340 تام تجهیز - محمد باقر عطایی

محمد باقر عطایی(تام تجهیز اسپا

علیرضا-پورجم علیرضا پورجم

علیرضا پورجم