جستجو ( 1001 واحد صنعتی )

عنوان واحد صنعتی

زمینه فعالیت

مدیرعامل

حقیقی/حقوقی

تبلیغات

عنوان واحد صنعتی زمینه فعالیت مدیرعامل مشاهده

306 ساسان فیاضی کتکی

ساسان فیاضی كتكی

307 شرکت جاوید کاران فردا

محمد رضا سجاد

308 هادی بلالی-سیدرضا قاسمی فاطر-پ

هادی بلالی

309 صفه پلاست هشت بهشت-سید محمود م

آقای توکلی

310 مهرداد کلاهدوزان

مهرداد کلاهدوزان

311 سید محمد رضا صفوی-پویا بست پیش

سید محمد رضا صفوی( پویا بست پی

312 توسعه انرژی کوثر-تدبیر انرژی ا

محمد حسن صفوی پور09131061606

313 محسن نادری

محسن نادری

314 مسعود زمانی

فلزات و سنگ های معدنی مسعود زمانی

315 مسعود زمانی - 1

فلزات و سنگ های معدنی مسعود زمانی

326 استیل سپاهان نقش جهان

حمید خسروی

327 شرکت فنی مهندسی فلز کاران تارا

شركت فنی مهندسی فلز کاران تارا

334 میردامادی مهدی

میردامادی مهدی

367 مصطفی رفیع آذری

مصطفی رفیع آذری

316 شرکت کیان صنعت دقیق

شركت کیان صنعت دقیق

317 رامین برومندی کلهوری رامین و م

رامین برومندی كلهوری رامین و م

318 ایمنی کار ساز قائمیه

شهناز بناییان

319 نعمت اله کریمی علویجه - چیاکو

نعمت اله کریمی علویجه

320 فریبرز حیدری تمر آبادی

فریبرز حیدری مستاجرصالح

321 مهدی حسین امینی دهقی

مهدی حسین امینی دهقی