تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

شرکت ها واحدهای فعال مستقر در شهرک

کارخانه

حسن عباسی ولدانی

حسن عباسی ولدانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سید حمید رضا میراحمدی-هوشمند مبین کوشا

سید حمید رضا میراحمدی-هوشمند مبین کوشا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سازه بنیان اسپادانا

سازه بنیان اسپادانا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

کاظم اسدی- آساد صنعت تیران

کاظم اسدی- آساد صنعت تیران

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ایازی علیرضا - محصولات لبنی قیطران

ایازی علیرضا - محصولات لبنی قیطران

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

درین تجارت سدید

درین تجارت سدید

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مجتبی خلیلیان گورتانی-طرح آفرین فولاد

مجتبی خلیلیان گورتانی-طرح آفرین فولاد

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مجتمع پلاستیک طبرستان 1

مجتمع پلاستیک طبرستان 1

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمدعلی بردیا-محمدعلی بردیا

محمدعلی بردیا-محمدعلی بردیا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مصطفی فتحی رنانی

مصطفی فتحی رنانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شرکت سهامی برق منطقه ای اصفهان-63/2

شرکت سهامی برق منطقه ای اصفهان-63/2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سنگ کاورنان

سنگ کاورنان

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

فرهاد اصفهانی پور

فرهاد اصفهانی پور

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سید حجت اله میرلوحی

سید حجت اله میرلوحی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

صدیقه عطایی اردستانی

صدیقه عطایی اردستانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مهربافت اسفند

مهربافت اسفند

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رضاچراغ اصفهانی 1

رضاچراغ اصفهانی 1

 • زمینه فعالیت : کانی های غیر فلزی

کارخانه

آرش راستی پور

آرش راستی پور

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اکبر توکلی - منور گستر3

اکبر توکلی - منور گستر3

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

فراصنعت سپاهان نگین- فرزاد فرهنگ

فراصنعت سپاهان نگین- فرزاد فرهنگ

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

فریبرز علی حسینی

فریبرز علی حسینی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سعید ریاضت

سعید ریاضت

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

جعفر خاکی سیچانی

جعفر خاکی سیچانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

جلال فتحی رنانی

جلال فتحی رنانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

قربانعلی جادرانصاری

قربانعلی جادرانصاری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

عبدالحسین شویلی

عبدالحسین شویلی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

پیشدادپیام پارسیان کیش 2

پیشدادپیام پارسیان کیش 2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

کیمیا یدک سپاهان

کیمیا یدک سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد کریمی علویجه

محمد کریمی علویجه

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

نوژان گستر ایرانیان

نوژان گستر ایرانیان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

درسا پودر سپاهان

درسا پودر سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی باقری حسین آبادی

علی باقری حسین آبادی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ولی اله فتحی رنانی

ولی اله فتحی رنانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اصفهان ذوب تراش جاوید

اصفهان ذوب تراش جاوید

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

مهدی لطفی فروشانی

مهدی لطفی فروشانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سمیرا رحیمی- موزایک دینا

سمیرا رحیمی- موزایک دینا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محسن خراسانی- مستاجر گام اراک

محسن خراسانی- مستاجر گام اراک

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

جلیل مسایلی

جلیل مسایلی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محسن عظیمی دستگردی

محسن عظیمی دستگردی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حمیدرضاجهانمرد حسین آبادی

حمیدرضاجهانمرد حسین آبادی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ابراهیم رویین تن

ابراهیم رویین تن

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حمید ملک خویان

حمید ملک خویان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علیرضا ابدالی حاجی آبادی

علیرضا ابدالی حاجی آبادی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

ابراهیم باقری حسین آبادی

ابراهیم باقری حسین آبادی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

قاسمعلی اسدالهی خیرآبادی

قاسمعلی اسدالهی خیرآبادی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مهدی ارباب شیرانی

مهدی ارباب شیرانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

آیلار بتن شاهین شهر- شهر بتن ساتیار

آیلار بتن شاهین شهر- شهر بتن ساتیار

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد رضا علی بنائی - سازه های چوبی پرتو 1

محمد رضا علی بنائی - سازه های چوبی پرتو 1

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سیما صنعت فولاد آسیا

سیما صنعت فولاد آسیا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سلامت فرایند پارتاک- سعید رحیمی

سلامت فرایند پارتاک- سعید رحیمی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حجت کریمی حسین آبادی - اجرا تیرچه و بلوک

حجت کریمی حسین آبادی - اجرا تیرچه و بلوک

 • زمینه فعالیت :