تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

شرکت ها واحدهای فعال مستقر در شهرک

کارخانه

طاهره شریفی ولدانی

طاهره شریفی ولدانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

عفت زوغی گندمان

عفت زوغی گندمان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مسیح ریخته گر زاده - صنایع ریخته گری طاها

مسیح ریخته گر زاده - صنایع ریخته گری طاها

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد رضا حاجی هاشمی

محمد رضا حاجی هاشمی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

فریبرز باقری صادق آبادی2

فریبرز باقری صادق آبادی2

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اکبر حیدری رنانی

اکبر حیدری رنانی

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

حسین رضایی آدریانی

حسین رضایی آدریانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علیرضا رضایی آدریانی

علیرضا رضایی آدریانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سیدعلی حسینی

سیدعلی حسینی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد رضا قنبریان علویجه

محمد رضا قنبریان علویجه

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علیرضا مسایلی

علیرضا مسایلی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

احمد مسایلی

احمد مسایلی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حمید رضا مسایلی

حمید رضا مسایلی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مهدی منصوری

مهدی منصوری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

آذرخش توان جی

آذرخش توان جی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شهرنگار زنده رود

شهرنگار زنده رود

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

صدر آزمای سپاهان

صدر آزمای سپاهان

 • زمینه فعالیت : کشاورزی

کارخانه

محمود بهادران

محمود بهادران

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

فنی مهندسی فن آفرینان پمپ سپاهان

فنی مهندسی فن آفرینان پمپ سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حسن صادقیان رنانی

حسن صادقیان رنانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مصطفی اکبری بیشه

مصطفی اکبری بیشه

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

عباس سورانی- حمید داوری

عباس سورانی- حمید داوری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

اکبر کلاهدوزان

اکبر کلاهدوزان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

بهزاد فرزام فر-گونی بافی

بهزاد فرزام فر-گونی بافی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مجید منشئی

مجید منشئی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سید رامین مرتضوی نجف آبادی

سید رامین مرتضوی نجف آبادی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حمید رضا رهنما

حمید رضا رهنما

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

امیر اعطایی پور

امیر اعطایی پور

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

شهاب سازه پامیر

شهاب سازه پامیر

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محمد مهدی یمینی

محمد مهدی یمینی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سید احسان میراحمدی - دنا سیلندر کوشا گستر

سید احسان میراحمدی - دنا سیلندر کوشا گستر

 • زمینه فعالیت : فلزات و سنگ های معدنی

کارخانه

کریم فتحی رنانی

کریم فتحی رنانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رضا عباسی ولدانی - اکسیر

رضا عباسی ولدانی - اکسیر

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

دژ افراز اسپادانا

دژ افراز اسپادانا

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رحمان جعفری

رحمان جعفری

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مجتبی رادفر

مجتبی رادفر

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

رایکا پیشگام صنعت ملل

رایکا پیشگام صنعت ملل

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

صنایع غذایی عصاره جاوید پارسیان-روغن هلسیدشهلا شفیعی

صنایع غذایی عصاره جاوید پارسیان-روغن هلسیدشهلا شفیعی

 • زمینه فعالیت : مواد غذایی

کارخانه

بیژن حسن شاهی ورپشتی

بیژن حسن شاهی ورپشتی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مهرداد رضایی بابوکانی

مهرداد رضایی بابوکانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

حسن بناییان مفرد

حسن بناییان مفرد

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سید حسن موسوی

سید حسن موسوی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

غلامرضا روشنی 1

غلامرضا روشنی 1

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

سیدعلی شاه زیدی

سیدعلی شاه زیدی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

علی زین العابدینی

علی زین العابدینی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مغناطیس صنعت سپاهان

مغناطیس صنعت سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

پیروز عرشه قله شاهی

پیروز عرشه قله شاهی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

امیر کیانی رنانی

امیر کیانی رنانی

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

محسن نجف پور

محسن نجف پور

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

پروتئین فرسان سپاهان

پروتئین فرسان سپاهان

 • زمینه فعالیت :

کارخانه

مرتضی صادقیان رنانی-ریخته گری صادقیان

مرتضی صادقیان رنانی-ریخته گری صادقیان

 • زمینه فعالیت :