تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

سوله و اسکلت فلزی

سوله و اسکلت فلزی

قیمت برای ساخت سوله و اسکلت فلزی توافقی می باشد .

اطلاعات واحد صنعتی

عنوان واحد: تام تجهیز - محمد باقر عطایی
نوع فعالیت : کارخانه
نام مدیر عامل: محمد باقر عطایی(تام تجهیز اسپادانا)
شهرک صنعتی: شهرک صنعتي بزرگ

اطلاعات تماس با واحد صنعتی

شماره تلفن:
شماره موبایل: 09131038614
آدرس تام تجهیز - محمد باقر عطایی : اصفهان -شاهین شهر -شهرک صنعتی بزرگ اصفهان اندیشمندان 24