تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

روغن ۱۰

روغن صنعتی

اطلاعات واحد صنعتی

عنوان واحد: شرکت پارس آزمایش سپاهان
نوع فعالیت : کارخانه
نام مدیر عامل: محمد نیرو
شهرک صنعتی: شهرک صنعتي بزرگ

اطلاعات تماس با واحد صنعتی

شماره تلفن:
شماره موبایل: 09035793302
آدرس شرکت پارس آزمایش سپاهان : اصفهان -شاهین شهر -شهرک صنعتی بزرگ اصفهان كارآفرینان 10