تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

توربو فن 4 متری

صنعت دامپروری

اطلاعات واحد صنعتی

عنوان واحد: سیروس مسیبی- آفرینش بارش رادمان
نوع فعالیت : کارخانه
نام مدیر عامل: سیروس مسیبی
شهرک صنعتی: شهرک صنعتي بزرگ

اطلاعات تماس با واحد صنعتی

شماره تلفن:
شماره موبایل: 09131004074
آدرس سیروس مسیبی- آفرینش بارش رادمان : اصفهان -شاهین شهر -شهرک صنعتی بزرگ اصفهان كارآفرینان 12