تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

کپسول آتش نشانی

کپسول آتش نشانی

اطلاعات واحد صنعتی

عنوان واحد: حسین عسگری فروشانی- آتش شکار اصفهان
نوع فعالیت : کارخانه
نام مدیر عامل: ابراهیمی کپسول آتشنشانی09137355347
شهرک صنعتی: شهرک صنعتي بزرگ

اطلاعات تماس با واحد صنعتی

شماره تلفن:
شماره موبایل: 09132325347
آدرس حسین عسگری فروشانی- آتش شکار اصفهان : اصفهان -شاهین شهر -شهرک صنعتی بزرگ اصفهان بین كارآفرینان 6 و 8