تلفن : 03145647643
ایمیل : shahrakbozorg@gmail.com
8 الی 16

فلزی

سازه

قصفصفصف

اطلاعات واحد صنعتی

عنوان واحد: شهرنگار زنده رود
نوع فعالیت : کارخانه
نام مدیر عامل: محمدآقاامینی ها
شهرک صنعتی: شهرک صنعتي بزرگ

اطلاعات تماس با واحد صنعتی

شماره تلفن:
شماره موبایل: 09131025516
آدرس شهرنگار زنده رود : اصفهان -شاهین شهر -شهرک صنعتی بزرگ اصفهان فن آوران 30